Πολιτική επιστροφών

Οι πελάτες του alieus.gr διατηρούν το δικαίωμα επιστροφής των προϊόντων που έχουν επιλέξει και παραλάβει, μέσα σε διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 14 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παράδοσής τους. Τα έξοδα αποστολής της επιστροφής του προϊόντος δεν καλύπτονται από την Επιχείρηση και επιβαρύνουν τον πελάτη.

Η πολιτική επιστροφής των παραγγελθέντων και απεσταλμένων προϊόντων μπορεί να ισχύσει μόνο εφόσον:

  • Το προϊόν δεν έχει υποστεί ουδεμία εκούσια ή ακούσια ζημία από τον πελάτη (συμπεριλαμβανόμενων φθορών λόγω κακής μεταφοράς του, μη προσεκτικής απομάκρυνσης της συσκευασίας του, λανθασμένου μονταρίσματος, μη ενδεδειγμένης χρήσης κ.τ.λ.)
  • Το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί.
  • Το προϊόν συνοδεύεται από την αρχική συσκευασία του και όλο το περιεχόμενο αυτής.
  • Το προς επιστροφή προϊόν συνοδεύεται από αντίγραφο τιμολογίου ή από την απόδειξη λιανικής αγοράς.

Όλα μας τα προϊόντα ελέγχονται πριν την αποστολή τους σε εσάς.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που επιστρέψετε κάποιο προϊόν και διαπιστωθεί ότι δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις η έχει κάποιο ελάττωμα,τότε το προϊόν θα επιστραφεί πίσω στον πελάτη και τα έξοδα αποστολής θα επιβαρύνουν τον ίδιο.


Διαδικασία Επιστροφής

Η αποστολή των επιστρεφόμενων ειδών πραγματοποιείται με έξοδα αποστολής του πελάτη, στην ακόλουθη διεύθυνση, με τη σήμανση
«ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ»: alieus.gr , Παν. Φιλόπουλος & ΣΙΑ ΕΕ,  28ης Οκτωβρίου 42 ,Τρίπολη Τ.Κ. 22100, Τηλ.2713 006196.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλούμε, σε κάθε περίπτωση επιστροφής να επικοινωνήσετε πρώτα μαζί μας στο τηλέφωνο 2713 006196 και να μας ενημερώσετε για την πρόθεση επιστροφής και το λόγο αυτής.