Πεταχτάρια με πετονιά η χωρίς,έτοιμα παραγάδια,λεκάνες παραγαδιού,λουρίδες παραγαδιού και σχοινιά για σημαδούρες.