Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Καλωσήρθατε στο alieus.gr!

Στο Κατάστημά μας αντιμετωπίζουμε με υπευθυνότητα και ευαισθησία τα ζητήματα που αφορούν στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Για το λόγο αυτό δημιουργήσαμε την παρούσα πολιτική, στην οποία μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από το Κατάστημά μας.

1.Εισαγωγή – Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Το ηλεκτρονικό κατάστημα που βρίσκεται στη διεύθυνση www.alieus.gr, εφεξής για λόγους συντομίας θα αναφέρεται ως «Κατάστημα» ή «εμείς», ανήκει στην  ατομική επιχείρηση «RICHARDS SUSANNAH CLAIRE TOY MICHAEL», με ΑΦΜ: 053857316, εγγεγραμμένη στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 028960214000, που εδρεύει επί της 28ης Οκτωβρίου 42, στην Τρίπολη, ΤΚ 22100.

Τηλέφωνο: 2713 006196

Email: info@alieus.gr

Προκειμένου να σας παρέχει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα του, το Κατάστημα συλλέγει ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες/μέλη του που μπορεί να οδηγήσουν στην άμεση ή έμμεση ταυτοποίηση τους.

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, ορισμένες από τις πληροφορίες αυτές αποτελούν προσωπικά δεδομένα, εσείς ως επισκέπτες ή μέλη, είστε “υποκείμενα δεδομένων” και εμείς, ως Κατάστημα, είμαστε “υπεύθυνοι επεξεργασίας” των δεδομένων σας.

Σκοπός της πολιτικής μας είναι να σας εξηγήσουμε με όσο το δυνατόν πιο απλό, κατανοητό και συνοπτικό τρόπο τα εξής:

– Ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε

– Ποιοι ειναι σκοποί για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε και ποια η νομική βάση για την επεξεργασία εκ μέρους μας

– Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας

– Για πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας

– Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα δεδομένα σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε

Θέλοντας να διατηρήσουμε το ενδιαφέρον σας θα προσπαθήσουμε να αποφύγουμε τη σύνθετη νομική ορολογία και να επικοινωνήσουμε σε όσο το δυνατόν πιο απλή και κατανοητή γλώσσα. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη διαχείριση των δεδομένων σας ή την άσκηση των δικαιωμάτων σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο privacy@alieus.gr.

2. Οι βασικές μας αρχές για την επεξεργασία των δεδομένων σας

Το Κατάστημα δεσμεύεται να επεξεργάζεται τα δεδομένα σας με θεμιτό και διαφανή τρόπο, σύμφωνα πάντα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, δηλαδή ιδιαιτέρως τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) και τον Νόμο 3471/2006.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη:

– Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας μόνο για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς

– Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τους σκοπούς που θέτουμε

– Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου τα δεδομένα σας να είναι ακριβή, παρέχοντάς σας, κατά περίπτωση, τη δυνατότητα διόρθωσης/διαγραφής

– Διατηρούμε τα δεδομένα σας για χρονικό διάστημα το οποίο απαιτείται για τους σκοπούς που θέτουμε

– Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαφύλαξη της ασφάλειας των δεδομένων σας από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά.

Στο πλαίσιο της προστασίας των δεδομένων που επεξεργάζεται, το Κατάστημα εφαρμόζει μία σειρά από κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, υιοθετεί εσωτερικές πολιτικές ασφαλείας, εκπαιδεύει κατάλληλα το προσωπικό του, το οποίο δεσμεύεται για την τήρηση εμπιστευτικότητας και απορρήτου, ενώ αξιοποιεί  μία σειρά τεχνολογιών που διασφαλίζουν την ασφάλεια των δεδομένων σας (π.χ. SSL certificate, κρυπτογράφηση, πιστοποιημένοι πάροχοι φιλοξενίας). Ακολουθώντας τις αρχές της ασφάλειας πληροφοριών και της προστασίας δεδομένων, παρακολουθούμε τακτικά τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας και, εάν κριθεί απαραίτητο, τα προσαρμόζουμε στις νέες βέλτιστες πρακτικές.

3.Ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε

Κατά κανόνα, το Κατάστημα συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα σας μόνο όταν οι ίδιοι τα παρέχετε άμεσα και με τη θέλησή σας.

Ο κανόνας αυτός δεν είναι δυνατό να ισχύσει για τα δεδομένα που συλλέγονται με τη βοήθεια αρχείων cookies (βλέπε αναλυτικά εδώ) και για ορισμένα δεδομένα, τα οποία συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψή σας.

Α. Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα

Λόγω της φύσης και του τρόπου λειτουργίας του διαδικτύου, αμέσως μόλις επισκεφθείτε το Κατάστημα, ο server (διακομιστής) μας καταγράφει τη διεύθυνση IP σας, η οποία συνιστά προσωπικό δεδομένο, ακόμα και αν δεν μπορούμε να σας ταυτοποιήσουμε μόνοι μας με βάση το στοιχείο αυτό, καθώς και κάποιες ακόμα πληροφορίες, όπως η ημερομηνία και η ώρα της επίσκεψή σας, η σελίδα από την οποία προήλθε η επίσκεψή σας, τον τύπο και του προγράμματος περιήγησης (browser) και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε.

Ο λόγος (νομική βάση και σκοπός) για τον οποίο συλλέγουμε τα δεδομένα αυτά και τα διατηρούμε σε ειδικά αρχεία (log files) είναι το έννομο συμφέρον μας να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια δικτύων, πληροφοριών και υπηρεσιών από τυχαία γεγονότα ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα, τη γνησιότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των αποθηκευμένων ή διαβιβαζόμενων δεδομένων (π.χ. έλεγχος επιθέσεων «άρνησης υπηρεσίας»), αλλά και να αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά τυχόν τεχνικά προβλήματα.

 

Β. Πληροφορίες που μας παρέχετε εσείς

Επεξεργαζόμαστε  προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε εσείς στις εξής περιπτώσεις:

I. Επικοινωνία με το Κατάστημα μέσω φόρμας επικοινωνίας ή email

Δεδομένα που  επεξεργαζόμαστε Σκοπός Νομική Βάση

Ονοματεπώνυμο

Διεύθυνση email

Σημαντική σημείωση: Στο μήνυμά σας προς το Κατάστημα θα πρέπει να αναφέρετε μόνο τα απαραίτητα στοιχεία για το ζήτημα που σας ενδιαφέρει και να αποφεύγετε την αναφορά σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δικά σας ή τρίτων προσώπων.

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά στο πλαίσιο της εξυπηρέτησής σας, προκειμένου να είμαστε σε θέση να επικοινωνήσουμε μαζί σας, απαντώντας στο μήνυμά σας.

Η αποστολή και μόνο ενός email ή η υποβολή μίας φόρμας δεν σας καθιστά “πελάτη” μας και δεν σας εντάσσουμε στη βάση δεδομένων μας.

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που μας παρέχετε με βάση τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1α GDPR), την οποία έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή  και να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας.

 

Το Κατάστημα σας παρέχει τη δυνατότητα να υποβάλλετε παραγγελίες χωρίς να είναι ανάγκη να δημιουργήσετε λογαριασμό. Έχετε ωστόσο τη δυνατότητα να δημιουργήσετε λογαριασμό στο Κατάστημα . Στην περίπτωση αυτή:

II. Δημιουργία Λογαριασμού

Δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε Σκοπός Νομική Βάση

Ονοματεπώνυμο

Διεύθυνση email

Διεύθυνση (προαιρετικά)

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά, έπειτα από αίτημά σας, προκειμένου να δημιουργηθεί το προφίλ σας στο Κατάστημα και να πραγματοποιήσετε τις αγορές σας. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα  που μας παρέχετε προκειμένου να λάβουμε κατάλληλα μέτρα πριν από τη σύναψη σύμβασης μαζί σας, καθώς και για να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις (άρθρο 6 παρ. 1β GDPR).

 

Σημείωση: Μέσω κατάλληλων ρυθμίσεων στον πίνακα ελέγχου του προφίλ σας έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τα στοιχεία σας και να δείτε το ιστορικό των παραγγελιών σας.

III. Υποβολή παραγγελίας προϊόντων μέσω Καταστήματος ή μέσω τηλεφώνου

Δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε Σκοπός Νομική Βάση

Ονοματεπώνυμο

Διεύθυνση email

Τηλέφωνο

Διεύθυνση

ΑΦΜ (εφόσον ζητηθεί τιμολόγιο)

Σημαντική σημείωση: Στο μήνυμά σας προς το Κατάστημα θα πρέπει να αναφέρετε μόνο τα απαραίτητα στοιχεία για το ζήτημα που σας ενδιαφέρει και να αποφεύγετε την αναφορά σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δικά σας ή τρίτων προσώπων.

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά προκειμένου να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις (παράδοση προϊόντων) καθώς και να εκδώσουμε νόμιμα παραστατικά. Τέλος, τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των οικονομικών απαιτήσεών μας, καθώς και για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που μας παρέχετε προκειμένου να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις (άρθρο 6 παρ. 1β GDPR). Είμαστε επίσης υποχρεωμένοι από τη σχετική νομοθεσία να τηρούμε αρχεία και να εκδίδουμε παραστατικά για τις συναλλαγές μας (έννομη υποχρέωση – άρθρο 6 παρ. 1γ GDPR).

IV.Αποστολή ενημερωτικού δελτίου (Newsletter)

Δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε Σκοπός Νομική Βάση
Διεύθυνση email Χρησιμοποιούμε το email σας προκειμένου να σας αποστείλουμε ενημέρωσεις σχετικά με νέα, προσφορές και άλλα ζητήματα που θεωρούμε ότι σας ενδιαφέρουν σε σχέση με το Κατάστημα. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που μας παρέχετε με βάση τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1α GDPR), την οποία έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή  και να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας.

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται σε όλες τις περιπτώσεις βαραίνει εκείνους που τα υποβάλλουν. Ενημερωθείτε σχετικά με τη δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων σας στο τμήμα της πολιτικής που αφορά στα δικαιώματά σας.

V.Κριτικές

Δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε Σκοπός Νομική Βάση

Ονοματεπώνυμο

Διεύθυνση email

Χρησιμοποιούμε το ονοματεπώνυμο και το email σας προκειμένου να δημοσιεύσουμε τις κριτικές σας. Η δυνατότητα υποβολής κριτικής παρέχεται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες του Καταστήματος, ενώ η δημοσίευση κριτικών εγκρίνεται από τους διαχειριστές του Καταστήματος. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που μας παρέχετε με βάση τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1α GDPR), την οποία έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή  και να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας.

4.Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας

Κατ’ αρχήν πρόσβαση στα δεδομένα σας έχει το εξουδιοτημένο προσωπικό της επιχείρησής μας, το οποίο επεξεργαζέται τα δεδομένα σας με αυστηρούς όρους εμπιστευτικότητας, μόνο στο βαθμό και στο πλαίσιο των νόμιμων σκοπών για τους οποίους σας έχουμε ενημερώσει παραπάνω.

Προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχει τις υπηρεσίες του, το Κατάστημα διαβιβάζει ορισμένα από τα δεδομένα σας σε συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εταιρείες αυτές (εκτελούντες την επεξεργασία) επεξεργάζονται τα δεδομένα σας μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και μόνο για λογαριασμό και κατ’ εντολή του Καταστήματος, με την εξαίρεση τυχόν έννομων υποχρεώσεων. Κατά τη διαβίβαση των δεδομένων σας, το Κατάστημα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλιστεί το βέλιστο δυνατό επίπεδο ασφαλείας.

Οι εταιρείες αυτές έχουν επιλεγεί με βασικό κριτήριο, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα ασφαλούς επεξεργασίας των δεδομένων σας. Οι εταρείες αυτές δεσμεύονται μέσω σύμβασης που έχει συναφθεί με το Κατάστημα ότι παρέχουν απαραίτητες εγγυήσεις για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε η επεξεργασία να είναι σύννομη και να διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων και των δικαιωμάτων σας.

Οι εταιρείες αυτές μας παρέχουν: (α) υπηρεσίες για την παροχή ιστοφιλοξενίας (web hosting) του Καταστήματος, (β) υπηρεσίες για τη μεταφορά των προϊόντων προς εσάς, (γ) υπηρεσίες εμπορικής προώθησης των υπηρεσιών μας προς εσάς.

Η μεταφορά των προϊόντων γίνεται από την ΕΛΤΑ Courier AE. Δείτε αναλυτικά την πολιτική προστασίας δεδομένων της Εταιρείας εδώ.

Η αποστολή ενημερωτικών δελτίων γίνεται με τη χρήση της υπηρεσίας Mailchimp της εταιρείας Rocket Science Group, η οποία εδρεύει στην Ατλάντα των ΗΠΑ. Η διεύθυνση email σας θα βρίσκεται αποθηκευμένη σε διακομιστή (server) του Mailchimp, ωστόσο πρόσβαση σε αυτήν έχει μόνο το Κατάστημα.

Η υπηρεσία Mailchimp παρέχεται σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, ενώ η εταιρεία συμμετέχει και στην Privacy Shield για την ασφαλή διαβίβαση δεδομένων μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ.

Δείτε αναλυτικά την πολιτική προστασίας δεδομένων της Εταιρείας εδώ και πληροφορίες σχετικά με τον GDPR εδώ.

Σημαντική σημείωση για τις συναλλαγές σας: Έχοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια των συναλλαγών σας, το Κατάστημα χρησιμοποιεί την υπηρεσία Viva Payments για την πραγματοποιήση των συναλλαγών σας. Η πληρωμή με τη χρήση καρτών γίνεται στο ασφαλές περιβάλλον της υπηρεσίας της Viva Payments και σε καμία περίπτωση το Κατάστημα δεν έχει πρόσβαση και δεν τηρεί αρχείο με τα στοιχεία των καρτών.

 

5.Πού και για πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας

Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται στο σύστημα της εταιρείας, το οποίο φιλοξενείται σε κέντρο δεδομένων που βρίσκεται  στη Γερμανία, ενώ τυχόν αντίγραφα ασφαλείας τηρούνται σε διακομιστές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται πάντοτε κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέρα που απαιτούνται ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε παραβίασή τους.

Τα δεδομένα αποθηκεύονται αποκλειστικά και μόνο για χρονικό διάστημα, το οποίο είναι απαραίτητο για τον εκάστοτε σκοπό επεξεργασίας.

Για παράδειγμα, εάν έχετε αγοράσει προϊόντα από το Κατάστημα, υποχρεούμαστε να τηρούμε τα σχετικά παραστατικά για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

Εάν ο λογαριασμός σας στο Κατάστημα παραμείνει ανενεργός για διάστημα μεγαλύτερο των Χ ετών, το Κατάστημα θα προχωρήσει σε ενημέρωσή σας και αν δεν υπάρξει απάντηση, θα προχωρήσει σε διαγραφή του και όλων των δεδομένων που σας αφορούν, πλην όσων κριθούν απαραίτητα για συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση ή για την άσκηση αξιώσεων.

 

6.Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα δεδομένα σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε

Με βάση το σχετικό νομικό πλαίσιο έχετε μία σειρά από δικαιώματα σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων σας εκ μέρους του Καταστήματος.

Συγκεκριμένα, έχετε το δικαίωμα:

  1. Να υποβάλλετε αίτημα στο Κατάστημα για να ενημερωθείτε εάν επεξεργαζόμαστε δεδομένα και, αν ναι ποια είναι αυτά (δικαίωμα πρόσβασης),
  2. Να ζητήσετε τη διόρθωσή τους (δικαίωμα διόρθωσης),
  3. Να ζητήσετε, υπό προϋποθέσεις, τη διαγραφή τους (δικαίωμα διαγραφής),
  4. Να ζητήσετε, υπό προϋποθέσεις, τον περιορισμό της επεξεργασίας τους (δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας),
  5. Να εναντιωθείτε, υπό προϋποθέσεις, στην επεξεργασία τους εκ μέρους μας (δικαίωμα εναντίωσης), ιδίως σε ό,τι αφορά στην επεξεργασία που αφορά στην εμπορική προώθηση (π.χ. αποστολή newsletter),
  6. Να ζητήσετε τα δεδομένα που μας έχετε παρέχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων), εφόσον αυτό κριθεί τεχνικά εφικτό.
  7. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων (data breach), η οποία ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας και εφόσον αυτή δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στον GDPR, το Κατάστημα αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας ενημερώσει για την παραβίαση χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Η συμμόρφωση με το νομικό πλαίσιο για την επεξεργασία δεδομένων και, στο πλαίσιο αυτό, η άσκηση των δικαιωμάτων σας, αποτελεί προτεραιότητα για το Κατάστημα. Για το λόγο αυτό, έχουμε το δικαίωμα να ζητήσουμε την παροχή πρόσθετων πληροφοριών, οι οποίες είναι αναγκαίες για την επιβεβαίωση της ταυτότητας σας, πριν την άσκηση των δικαιωμάτων σας.

Κατ’ αρχήν το Κατάστημα είναι υποχρεωμένο να ανταποκρίνεται στο αίτημά σας άμεσα και το αργότερο εντός ενός μηνός. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες. Σε κάθε περίπτωση, το Κατάστημα θα σας ενημερώσει το συντομότερο και, σε κάθε περίπτωση εντός ενός μηνός από την υποβολή του αιτήματός  σας, για την εξέλιξη αυτού και για το λόγο της ενδεχόμενης καθυστέρησης ικανοποίησής του.

Σε περίπτωση που τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, το Κατάστημα μπορεί είτε να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, είτε να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημά σας.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι το Κατάστημα δε συμμορφώνεται με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

 

7.Υπερσύνδεσμοι (Hyperlinks) σε ιστοσελίδες τρίτων μερών

Με τη βοήθεια κατάλληλων υπερσυνδέσμων εντός του Καταστήματος παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μερών. Η τοποθέτηση των υπερσυνδέσμων αυτών έχει γίνει με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνσή των επισκεπτών κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στο διαδίκτυο. Δεν αποτελεί επ’ ουδενί ένδειξη αποδοχής ή έγκρισης του περιεχομένου των ιστοσελίδων που παρατίθενται με υπερσύνδεσμο.

Η πρόσβαση με τη χρήση των παρεχόμενων συνδέσμων στην εκάστοτε ιστοσελίδα λαμβάνει χώρα αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε προσεκτικά την πολιτική προστασίας δεδομένων της κάθε ιστοσελίδας που επισκέπτεστε.

 

8.Facebook Page και Youtube Channel

Facebook

To Κατάστημα διατηρεί επίσημη σελίδα στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του Facebook (https://www.facebook.com/alieusonline)

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της σελίδας μας στο Facebook προκειμένου να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας μέσω της επιλογής «στείλτε μήνυμα» (send message).

Προκειμένου να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας, επεξεργαζόμαστε το όνομα χρήστη που έχετε στο Facebook καθώς και άλλες πληροφορίες που είναι δημόσια διαθέσιμες μέσω του προφίλ σας (π.χ. διεύθυνση email). Η ίδια η αποστολή μηνύματος με σκοπό την μεταξύ μας επικοινωνία, συνεπάγεται την συγκατάθεσή σας στην ως άνω επεξεργασία των δεδομένων σας. Η  πρόσβαση και η χρήση της του Καταστήματος υπόκειται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Στην περίπτωση που επιλέξετε να πατήσετε “LIKE” στην σελίδα μας, αυτό συνεπάγεται ότι δίνετε την συγκατάθεσή σας προκειμένου να βλέπετε τα νέα και τις προωθητικές ενέργειες (μέσω newsfeed) που πραγματοποιεί το Κατάστημα μέσω του λογαριασμού του στο Facebook. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοιες ενημερώσεις, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να πατήσετε την επιλογή «UNLIKE».

Το Κατάστημα λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων μέσω του Facebook, όπως ενδεικτικά ο περιορισμός των ατόμων που έχουν πρόσβαση στη διαχείριση της σελίδας στο Facebook.

Το Κατάστημα ευθύνεται μόνο για τον τρόπο και τα μέσα επεξεργασίας των δεδομένων σας για τους ως άνω σκοπούς (επικοινωνία, ενημέρωση και προωθητικές ενέργειες) και δεν φέρει καμία ευθύνη για τον τρόπο ή τα μέσα που η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του Facebook επεξεργάζεται τα δεδομένα σας.

Μπορείτε να ενημερωθείτε για την επεξεργασία των δεδομένων σας από το Facebook στους παρακάτω συνδέσμους:

https://el-gr.facebook.com/policy.php?CAT_VISITOR_SESSION=c7b73ebc78d1681ade25473632eae199

https://el-gr.facebook.com/business/GDPR

 

Youtube

To Κατάστημα διατηρεί επίσημο κανάλι στην πλατφόρμα Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCs5OQUZvgFtgFEi_EPHV7DA)

Για οποιοδήποτε ερώτημα/παράπονο σχετικά με την προστασία δεδομένων σε ό,τι αφορά στο περιεχόμενο που αναρτάται στο κανάλι του Καταστήματος, επικοινωνήσετε μαζί μας στο privacy@alieus.gr.

Το Youtube, το οποίο ανήκει στη Google, διαθέτει δικές του πολιτικές για τα cookies και την προστασία δεδομένων, στις οποίες δεν ασκούμε κανέναν έλεγχο και δεν είμαστε σε θέση να επηρεάσουμε.

Η πρόσβαση στο Youtube λαμβάνει χώρα αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε προσεκτικά την πολιτική προστασίας δεδομένων της Google, καθώς την αποδέχεστε με την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα.

 

Σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Το Κατάστημά μας ενθαρρύνει την υποβολή σχολίων εκ μέρους των χρηστών στις αναρτήσεις ή/και στις σελίδες που διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο πλαίσιο ενός ανοιχτού διαλόγου με σεβασμό στις διαφορετικές απόψεις.

Το Κατάστημα δεν έχει γενική υποχρέωση ελέγχου του περιεχομένου που υποβάλλεται από τους χρήστες των μέσων αυτών, ωστόσο καταβάλλει προσπάθειες για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς online περιβάλλοντος.

Ως εκ τούτου, οι διαχειριστές του Καταστήματος διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν οποιοδήποτε είδος περιεχομένου κριθεί ότι παραβιάζει τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, όπως για παράδειγμα περιεχόμενο υβριστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, απειλητικό, διαφημιστικό ή που παραβιάζει δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή περιέχει ψευδή δήλωση ως προς το πρόσωπο του χρήστη, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα αποκλεισμού των χρηστών που το υποβάλλουν.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι περιεχόμενο χρήστη που φιλοξενείται στις σελίδες του Καταστήματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σας θίγει ή παραβιάζει με άλλο τρόπο τους όρους χρήσης μας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα με τους διαχειριστές.

9.Ανήλικοι

Το Κατάστημα απευθύνει τις υπηρεσίες του αποκλειστικά σε άτομα άνω των 18 ετών.  Σε περίπτωση υποβολής παραγγελίας τεκμαίρεται ότι ο χρήστης/επισκέπτης είναι άνω των 18 ετών ή, εφόσον είναι κάτω των 18 ετών, ότι έχει λάβει την απαραίτητη συγκατάθεση από τον έχοντα/τους έχοντες τη γονική μέριμνα και ότι θα παράσχει τα στοιχεία του/τους, εφόσον ζητηθεί από το Κατάστημα.

Δεδομένου ότι δεν είναι τεχνικά εφικτό να ελέγξουμε με αποτελεσματικό τρόπο την ηλικία των επισκεπτών/χρηστών του Καταστήματος, δεσμευόμαστε, σε περίπτωση που αναφερθεί η υποβολή προσωπικών στοιχείων που αφορούν σε ανηλίκους, να διαγράφουμε όλες τις σχετικές πληροφορίες. Η διαγραφή αυτή ισχύει με την επιφύλαξη της ανάγκης τήρησης των στοιχείων σε περίπτωση θεμελίωσης, άσκησης ή υποστήριξης νομικών αξιώσεών μας ή την εκπλήρωση έννομης υποχρέωσης.

 

10.Αλλαγές στην πολιτική και ενημέρωση

Η παρούσα πολιτική για την προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μπορεί να τροποποιείται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Έχοντας ως οδηγό την αρχή της διαφάνειας, δεσμευόμαστε να σας ενημερώνουμε για οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στην πολιτική μας. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, θα πρέπει να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα την πολιτική μας, καθώς η χρήση των υπηρεσιών μας  συνεπάγεται την αποδοχή της εκ μέρους σας.